0937 48 39 69Lịch học

Maya 3D

26/10/2016

Sương – Glass Egg

Là một nhà tuyển dụng hợp tác lâu năm với KENT, Glass Egg luôn tin tưởng nhiều học viên làm việc tại công ty. Sinh viên KENT tiếp thu nhanh, hội nhập tốt với các dự án mà Glass Egg đang gia công game 3D cho Microsoft, PlayStation… Chị Lê Như Sương – Project Manager Glass Egg