Module 1: Thấu hiểu Digital Marketing – KHÓA DIGITAL MARKETING ỨNG DỤNG

 • Kiến thức Marketing tổng quát dành cho người làm Digital Marketing

  • Marketing ứng dụng tổng quát cho marketing chuyên nghiệp
  • Quy trình thực hiện hoạt động Marketing hiệu quả.
  • Chiến dịch truyền thông tích hợp trong kinh doanh
  • Sự khác biệt với các hình thức marketing truyền thống và Digital marketing
  • Case-study truyền thông hiệu quả của các thương hiệu hàng đầu Việt Nam.
 • SEO (Search Engine Marketing):
  • Vai trò của search engine, nguyên tắc hoạt động
  • Phân tích, chọn lọc danh sách  keywords (từ khóa)…
 • Content Marketing:
  • Phân tích nội dung bài PR hiện tại để hiệu chỉnh đạt hiệu quả cao.
  • Cách viết bài PR theo chuẩn mực Google.
  • Cách viết tiêu đề gây ấn tượng.
  • Cách trình bày hình ảnh theo chuẩn bài PR Online.
  • Cách viết bài chốt Sale.
  • Cách lấy thông tin khách hàng tiềm năng.
 • Google Adwords:
  • Tạo account để mua quảng cáo trên công cụ tìm kiếm Google
  • Mạng lưới Google Display Networds
 • Email Marketing:
  • Cài đặt Ms.Outlook để làm email marketing
  • Cơ hội để tiếp thị qua email marketing
 • Social Media Facebook Marketing:
  • Tạo fanpge, tạo group trong Facebook
  • Viết nội dung để thu hút friends like page, comment, share…
  • Quy trình để tạo ý tưởng cho chiến dịch quảng cáo trên Facebook
 • Content Marketing:
  • Phân tích nội dung bài PR hiện tại để hiệu chỉnh đạt hiệu quả cao
  • Cách viết bài PR theo chuẩn mực Google

CHI TIẾT MÔN HỌC TRONG DIGITAL MARKETING

[one_third][article_box image=”https://kent.vn/wp-content/uploads/2016/05/digital01-thauhieu.jpg” slogan=”” title=”Module 1: Thấu hiểu Digital Marketing (15 giờ = 6 buổi)” link=”https://kent.vn/thau-hieu-digital-marketing” target=”_blank” animate=””][/one_third] [one_third][article_box image=”https://kent.vn/wp-content/uploads/2016/05/digital02-graphic.jpg” slogan=”” title=”Module 2: Đồ họa trong Marketing Online (20 giờ = 8 buổi)” link=”https://kent.vn/do-hoa-trong-marketing-online” target=”_blank” animate=””][/one_third] [one_third][article_box image=”https://kent.vn/wp-content/uploads/2016/05/web-wordpress.jpg” slogan=”” title=”Module 3: Thiết kế web bằng WordPress (25 giờ = 10 buổi)” link=”https://kent.vn/thiet-ke-website-bang-wordpress” target=”_blank” animate=””][/one_third] [one_third][article_box image=”https://kent.vn/wp-content/uploads/2016/05/digital03-apdung.jpg” slogan=”” title=”Module 4: Ứng dụng Digital Marketing để kinh doanh (20 giờ = 8 buổi)” link=”https://kent.vn/ung-dung-digital-marketing-de-kinh-doanh” target=”_blank” animate=””][/one_third] [one_third][article_box image=”https://kent.vn/wp-content/uploads/2016/05/doan.jpg” slogan=”” title=”Module 5: Hướng dẫn làm Đồ án tốt nghiệp (5 giờ = 2 buổi)” link=”https://kent.vn/tot-nghiep-digital-marketing” target=”_blank” animate=””][/one_third] [one_third] [/one_third]

0937 48 3969