Thầy Jones Tuan Dao

Thạc sỹ sư phạm, Cử nhân kiến trúc thiết kế


Thầy đã tốt nghiệp: Tốt nghiệp kiến trúc thiết kế trường Southern Polytechnic University, Georgia, Usa và St. Thomas University, Miami, Usa ngành sư phạm
Hơn 20 nãm sống và làm việc tại Mỹ với nhiều kinh nghiệm giảng dạy tại các trường đại học.

0937 48 3969