Thầy NGUYỄN LAM SƠN

Giám Đốc Công Ty Mỹ Thuật Hoàng Hà


Trên 8 năm kinh nghiệm ở các vị trí Trưởng phòng thiết kế, Giám đốc, sản xuất điều hành tại các công ty Tân Đại Thịnh, Quảng Cáo Âu Lạc, Mỹ Thuật Hoàng Hà, Đông Vui …

0937 48 3969