Module 3: Thiết kế đồ họa Motion Graphic – Design 2D

motion-graphic-03
1. Thời lượng: 24 giờ

2. Giới thiệu:

  • Học viên sẽ được trang bị các kiến thức về đồ họa vector, phương pháp tạo hình dạng cơ bản thông qua công cụ sao chép tô vẽ đối tượng, kết hợp đối tượng để tạo hình dạng mới, hiệu ứng 3D để vẽ các hình khối, xử lý các hình ảnh liên quan đến công việc thiết kế sản phẩm, nhân vật và dàn trang báo chí.
  • Kết thúc môn học, học viên vận dụng các kiến thức trên để ứng dụng vào các lĩnh vực như minh họa sách báo, thiết kế logo, tạo các sản phẩm tờ rơi, business card, brochure, profile, vẽ vật phẩm và nhân vật.

3. Nội dung môn học

motion-graphic-04
Bài 1: Vẽ, chỉnh sửa các đường và hình dạng trên Illustrator.

Bài 2: Công cụ Pen, Pencil, Paintbrush, Type, biến đổi hình dạng, Pattern, Gradient.

Bài 3: Clipping Mask và đường Path phức hợp.

Bài 4: Màu sắc trong Illustrator.

Bài 5: Vẽ nhân vật phim, quảng cáo sản phẩm và môi trường phim ảnh.

Bài 6: Làm việc với các công cụ chọn và biến đổi trong Photoshop.

Bài 7: Tô màu kỹ thuật số.

Bài 8: Làm việc với các lớp, mặt nạ và type.

Bài 9: Các hiệu ứng đặc biệt và các thủ thuật hữu dụng.

PHIM QUẢNG CÁO CƠ BẢN – BASIC MOTION GRAPHIC

motion-graphic-06

1. Thời lượng: 30 giờ2. Giới thiệu:

Chương trình học từ các thao tác cơ bản thiết kế chuyển động, chuyển động Newton, làm việc không gian 3D, bố trí nguồn sáng, điều khiển Camera. Đồng thời các bạn sẽ được học khai thác các Plug-ins nổi tiếng như Red Giant, Newton, Element 3D, Optical Flares, Puppet và sử dụng After Effect Template trong lĩnh vực thiết kế quảng cáo Motion Graphic.

Cuối môn học, học viên sẽ thực hiện các dự án phim Motion Graphic quảng cáo sản phẩm, dịch vụ, xu hướng truyền thông …

3. Nội dung môn học

motion-graphic-05
Bài 1: Giới thiệu về Adobe After Effect

Bài 2: Thiết lập chuyển động cơ bản.

Bài 3: Các dạng Motion

Bài 4: Làm việc với Motion Editor

Bài 5: Hiệu ứng text

Bài 6: Các kỹ thuật Layer Mask

Bài 7: Không gian 3D và ánh sáng

Bài 8: Kỹ xảo đặt biệt

Bài 9: Thiết kế và sử dụng Motion Graphic Template

Bài 10: Phác thảo kịch bản phim và triển khai dự án Motion Graphic cơ bản

0937 48 3969