Module 3: Thiết kế nội thất 1 – KHÓA HỌC THIẾT KẾ NỘI THẤT

1. Thời lượng: 30 giờ

2. Giới thiệu:

Môn học cung cấp cho học viên các các phương pháp tạo mô hình cơ bản như các loại bàn ghế, tủ giường, đèn trang trí, cầu thang và cách bố trí camera, nguồn sáng, phương pháp áp vật liệu, phương pháp tạo hoạt cảnh cho không gian nội thất.

Kết thúc môn học, sinh viên sẽ thực hiện đồ án dựng hoàn thiện một căn phòng bao gồm đầy đủ các vật dụng như bàn ghế, tủ gường, đèn trang trí, áp vật liệu cho các đối tượng và bố trí ánh sáng.

3. Chương trình học

Bài 1: Giới thiệu về 3DS Max

Bài 2: Các thao tác cơ bản

Bài 3: Dựng mô hình cơ bản – các lệnh vẽ và hiệu chỉnh 2D, 3D

o   Mặt phẳng

o   Khối hộp

o   Khối nón

o   Hình cầu

o   Khối cầu

o   Khối trụ

o   Khối ống

o   Vòng xuyến

o   Khối tháp

o   Ấm trà

o   Chamfer Box

o   Chamfer Cylinder

o   Torus Knot

o   Hedra

o   Scatter

o   Phép giao, cộng, trừ… các khối

o   Phép tạo khối Loft

Bài 4: Đối tượng Shapes

Bài 5: Áp ánh sáng vào mô hình

Bài 6: Diễn hoạt với Camera:

Bài 7: Đối tượng Helpers & tạo lập mô hình với Space Warps

Bài 8: Thiết kế phòng khách

Bài 9:  Áp chất liệu, ánh sáng và vật dụng vào không gian nội thất

Bài 10: Kết xuất thiết kế không gian nội thất

0937 48 3969