Module 3: Thiết kế hệ thống POSM – KHÓA HỌC THIẾT KẾ ĐỒ HỌA NÂNG CAO

1. Thời lượng: 35 giờ

2. Giới thiệu:

 • Các bạn sẽ được về nguyên lý thiết kế, vẽ phác thảo phối cảnh, kỹ thuật tạo dáng sản phẩm, bao bì, cách sử dụng màu sắc cho sản phẩm ngành nghề ăn uống, thương mại và dịch vụ…Đồng thời các bạn ứng dụng các kiến thức trên vào việc tạo dáng sản phẩm, thiết kế bao bì nhãn hiệu, Thiết kế quầy kệ trưng bày giới thiệu sản phẩm, gian hành hội chợ, các booth showroom dùng 3D Studio Max.
 • Cuối môn học  các bạn sẽ ứng dụng các kiến thức trêb để thiết kế không gian cho tổ chức sự kiện.

3. Chương trình học

Bài 1: Vẽ phác thảo phối cảnh hệ thống POSM

 • Nguyên tắc vẽ phối cảnh.
 • Kỹ năng sử dụng nét trong bản phác thảo.
 • Trình bày quy luật cơ bản về phối cảnh cho học viên.
 • Đường chân trời và điểm tụ trong không gian.
 • Vẽ phối cảnh 1 điểm tụ.
 • Vẽ phối cảnh nhiều điểm tụ

Bài 2: Màu sắc, chất liệu và bố cục

 • Trình bày quy tắc xử lý màu và áp dụng màu trong bảng màu.
 • Màu bậc 1,2,3 và cách áp dụng cho thiết kế.
 • Các loại chất liệu thường dùng.
 • Các yếu tố thị giác để áp dụng bố cục.
 • Vẽ phác thảo hoàn thiện hệ thống POSM

Bài 3: Thiết kế và tạo dáng sản phẩm ngành nghề ăn uống, giải khát

 • Nguyên tắc về tạo dáng sản phẩm ngành nghề ăn uống, giải khát.
 • Phương pháp phối màu sắc.
 • Lựa chọn hình ảnh.
 • Vẽ phác thảo sản phẩm.
 • Mô tả thông số kỹ thuật
 • Thiết kế mô hình sản phẩm 3D.
 • Thiết kế nhãn hiệu.
 • Áp vật liệu, ánh sáng.
 • Thông tin về sản phẩm và nhà cung cấp.
 • Đặt camera và diễn hoạt.
 • Kết xuất – Render.

Bài 4: Thiết kế và tạo dáng sản phẩm ngành nghề thương mại và dịch vụ

 • Nguyên tắc về tạo dáng sản phẩm ngành nghề thương mại và dịch vụ
 • Phương pháp phối màu sắc.
 • Lựa chọn hình ảnh.
 • Vẽ phác thảo sản phẩm.
 • Mô tả thông số kỹ thuật
 • Thiết kế mô hình sản phẩm 3D.
 • Thiết kế nhãn hiệu.
 • Áp vật liệu, ánh sáng.
 • Thông tin về sản phẩm và nhà cung cấp.
 • Đặt camera và diễn hoạt.
 • Kết xuất – Render.

Bài 5: Thiết kế bao bì ngành nghề ăn uống, giải khát.

 • Nguyên tắc về thiết kế bao bì ngành nghề ăn uống, giải khát.
 • Phương pháp phối màu sắc.
 • Lựa chọn hình ảnh.
 • Vẽ phác thảo sản phẩm.
 • Mô tả thông số kỹ thuật
 • Thiết kế mô hình sản phẩm 3D.
 • Thiết kế nhãn hiệu.
 • Áp vật liệu, ánh sáng.
 • Thông tin về sản phẩm và nhà cung cấp.
 • Đặt camera và diễn hoạt.

Bài 6: Thiết kế bao bì ngành nghề thương mại và dịch vụ.

 • Nguyên tắc về thiết kế bao bì ngành thương mại và dịch vụ.
 • Phương pháp phối màu sắc.
 • Lựa chọn hình ảnh.
 • Vẽ phác thảo bao bì.
 • Mô tả thông số kỹ thuật
 • Thiết kế mô hình sản phẩm 3D.
 • Thiết kế nhãn hiệu.
 • Áp vật liệu, ánh sáng.
 • Thông tin về sản phẩm và nhà cung cấp.
 • Đặt camera và diễn hoạt.
 • Kết xuất – Render.

posm01

Bài 7: Thiết kế quầy kệ trưng bày giới thiệu sản phẩm.

 • Khảo sát không gian.
 • Phác thảo thiết kế.
 • Triển khai bản vẽ kỹ thuật.
 • Thiết kế mô hình 3D.
 • Thiết kế nhãn hiệu, áp vật liệu, ánh sáng.
 • Thông tin về sản phẩm và nhà cung cấp.
 • Giải pháp thi công
 • Đặt camera và diễn hoạt.

Bài 8: gian hành hội chợ, các booth showroom 3D

 • Khảo sát không gian.
 • Phác thảo thiết kế.
 • Triển khai bản vẽ kỹ thuật.
 • Thiết kế mô hình 3D.
 • Thiết kế nhãn hiệu, áp vật liệu, ánh sáng.
 • Thông tin về sản phẩm và nhà cung cấp.
 • Triển khai thi công thực tế.
 • Đặt camera và diễn hoạt.


posm03

 

0937 48 3969