Module 3: Thiết kế website bằng WordPress – KHÓA DIGITAL MARKETING ỨNG DỤNG

 • Thiết kế website Single Page/ Landing Page
  • Tìm hiểu về Bootstrap là một framework HTML, CSS, và JavaScript cho phép thiết kế phát triển responsive web mobile
  • Thực hiện Single Web Portfolio để hiểu, tạo mới, hiệu chỉnh định dạng CSS, HTML
  • Đồng hóa nội dung website trên phiên bản PC và trên smartphone
 • Thiết kế website bằng WordPress
  • Giả lập localhost để cài đặt, cấu hình website bằng WordPress
   • Chỉnh sửa file config
   • Tạo Database
  • Làm việc với giao diện (Theme)
   • Cài đặt themes miễn phí
   • Cài đặt themes có bản quyền (tập trung vào giao diện BETHEME)
   • Hiệu chỉnh màu sắc, font chữa, bố trí layout và làm nội dung nhằm đưa ra giao diện phù hợp nhất cho đồ án
  • Làm việc với Post, Pages và tạo menu để
   • Tạo nội dung và cho phép hiển thị trên website
   • Bố trí layout website với hơn 50 tiện ích đi cùng themes
   • Viết nội dung theo chuẩn SEO
  • Làm việc Plugin, Widget
   • Cài đặt tính năng, tiện ích nhằm đa dạng tiện ích cho người dùng
   • Các plugin tập trung gồm plugin tạo Gallery, SEO, Ninja Form, Languages, Slideshow, Slider….
  • Xây dựng shop bán hàng onine bằng WooCommerce để bán và quản lý hàng hóa online
   • Cài đặt WooCommercer
   • Thêm và quản trị nhóm và từng sản phẩm
   • Hiểu và cấu hình cài đặt các plugin bán hàng
   • Quản trị đặt hàng, giao nhận và chăm sóc khách hàng
  • Tối ưu hóa website và hoàn thiện website theo chuẩn SEO nhằm phù hợp chuẩn Google Search nhằm đưa web lên TOP Googe
   • Tối ưu URL gồm từ khóa chính và từ khóa hẻm
   • Sử dụng công cụ YOAST SEO để tạo backlink, xuất hiện trên Google Top và hiển thị Facebok
   • Sử dụng công cụ PINGMASS để đẩy từ khóa lên 500 website khác
  • Upload và thương mại hóa website bằng WordPress
 • Upload và cấu hình website chạy online
  • Chọn từ khóa và mua domain
  • Mua hosting và cấu hình hosting
  • Cấu hình website và tối ưu hóa từ khóa
 • Thực hành:
  • Phân tích lỗi website và những khuyến nghị để nâng cấp website
  • Lên sơ đồ cấu trúc website và xây dựng website
  • Làm website thực thụ để phục vụ đồ án tốt nghiệp cuối khóa

CHI TIẾT MÔN HỌC TRONG DIGITAL MARKETING

[one_third][article_box image=”https://kent.vn/wp-content/uploads/2016/05/digital01-thauhieu.jpg” slogan=”” title=”Module 1: Thấu hiểu Digital Marketing (15 giờ = 6 buổi)” link=”https://kent.vn/thau-hieu-digital-marketing” target=”_blank” animate=””][/one_third] [one_third][article_box image=”https://kent.vn/wp-content/uploads/2016/05/digital02-graphic.jpg” slogan=”” title=”Module 2: Đồ họa trong Marketing Online (20 giờ = 8 buổi)” link=”https://kent.vn/do-hoa-trong-marketing-online” target=”_blank” animate=””][/one_third] [one_third][article_box image=”https://kent.vn/wp-content/uploads/2016/05/web-wordpress.jpg” slogan=”” title=”Module 3: Thiết kế web bằng WordPress (25 giờ = 10 buổi)” link=”https://kent.vn/thiet-ke-website-bang-wordpress” target=”_blank” animate=””][/one_third] [one_third][article_box image=”https://kent.vn/wp-content/uploads/2016/05/digital03-apdung.jpg” slogan=”” title=”Module 4: Ứng dụng Digital Marketing để kinh doanh (20 giờ = 8 buổi)” link=”https://kent.vn/ung-dung-digital-marketing-de-kinh-doanh” target=”_blank” animate=””][/one_third] [one_third][article_box image=”https://kent.vn/wp-content/uploads/2016/05/doan.jpg” slogan=”” title=”Module 5: Hướng dẫn làm Đồ án tốt nghiệp (5 giờ = 2 buổi)” link=”https://kent.vn/tot-nghiep-digital-marketing” target=”_blank” animate=””][/one_third] [one_third] [/one_third]

0937 48 3969