0937 48 39 69Lịch học

CÁC KHÓA HỌC THIẾT KẾ THỜI TRANG

Chương trình đào tạo thiết kế thời trang tại KENT gồm thiết kế và kinh doanh thời trang, kỹ thuật thiết kế rập 2D kỹ thuật thiết kế rập 3D từ cơ bản đến nâng cao, kỹ thuật cắt may...