Module 5: Đồ án tốt nghiệp Digital Marketing Ứng Dụng

Thuyết trình đồ án Digital Marketing

 

Nội dung yêu cầu đồ án:

 • Đề tài 1: Tạo hoặc làm mới thương hiệu doanh nghiệp mà bạn đang làm hay khởi nghiệp
  • Thiết kế website thông tin doanh nghiệp bằng WordPress CMS để truyền thông thương hiệu.
  • Lập kế hoạch Marketing để quảng bá thương hiệu mà bạn đã tạo dựng trên các kênh Digital Marketing.
 • Đề tài 2: Tạo hoặc làm mới thương hiệu doanh nghiệp mà bạn đang làm hay khởi nghiệp
  • Thiết kế website bán hàng bằng WordPress CMS để quảng bá sản phẩm.
  • Lập kế hoạch Marketing quảng sản phẩm trên các kênh Digital Marketing.

Yêu cầu các đề tài:

 • Portfolio trình bày rõ ý tưởng doanh nghiệp, màu sắc chủ đạo, khách hàng mục tiêu.
 • Thiết kế website theo đúng mục tiêu đề tài cũng như tích hợp các tools để làm Digital Marketing.
 • Upload website lên internet và SEO keyword trên Google.
 • Thể hiện rõ các kênh Digital Marketing mục tiêu.
 • Đặt kế hoạch theo từng chu kỳ và kết quả mục tiêu.

CHI TIẾT MÔN HỌC TRONG DIGITAL MARKETING

[one_third][article_box image=”https://kent.vn/wp-content/uploads/2016/05/digital01-thauhieu.jpg” slogan=”” title=”Module 1: Thấu hiểu Digital Marketing (15 giờ = 6 buổi)” link=”https://kent.vn/thau-hieu-digital-marketing” target=”_blank” animate=””][/one_third] [one_third][article_box image=”https://kent.vn/wp-content/uploads/2016/05/digital02-graphic.jpg” slogan=”” title=”Module 2: Đồ họa trong Marketing Online (20 giờ = 8 buổi)” link=”https://kent.vn/do-hoa-trong-marketing-online” target=”_blank” animate=””][/one_third] [one_third][article_box image=”https://kent.vn/wp-content/uploads/2016/05/web-wordpress.jpg” slogan=”” title=”Module 3: Thiết kế web bằng WordPress (25 giờ = 10 buổi)” link=”https://kent.vn/thiet-ke-website-bang-wordpress” target=”_blank” animate=””][/one_third] [one_third][article_box image=”https://kent.vn/wp-content/uploads/2016/05/digital03-apdung.jpg” slogan=”” title=”Module 4: Ứng dụng Digital Marketing để kinh doanh (20 giờ = 8 buổi)” link=”https://kent.vn/ung-dung-digital-marketing-de-kinh-doanh” target=”_blank” animate=””][/one_third] [one_third][article_box image=”https://kent.vn/wp-content/uploads/2016/05/doan.jpg” slogan=”” title=”Module 5: Hướng dẫn làm Đồ án tốt nghiệp (5 giờ = 2 buổi)” link=”https://kent.vn/tot-nghiep-digital-marketing” target=”_blank” animate=””][/one_third] [one_third] [/one_third]

0937 48 3969