Tự học Photoshop CS6

Lợi ích khi tham gia học thiết kế tại Kent:

  • Đảm bảo đủ năng lực để làm việc ở vị trí thiết kế hay làm việc với các đối tác.
  • Cam kết giới thiệu công việc sau khi tốt nghiệp khóa học thiết kế đồ họa thương hiệu.
  • Bằng cấp đôi (tiếng Việt, tiếng Anh) có giá trị quốc tế.
  • Học môi trường chuẩn mực quốc tế cùng chuyên gia hàng đầu
  • Được hỗ trợ học lại hoàn toàn miễn phí.
  • Quay phim từng buổi thực hành, giúp bạn ôn bài hiệu quả.

 

0937 48 3969