Module 2: Xử lý đồ họa (Graphic Modeling)

1. Thời lượng: 24 giờ

2. Giới thiệu:

 • Chương trình học sẽ hướng dẫn sử dụng Adobe Photoshop trong việc thiết kế, xử lý, tô màu chỉnh sửa hình ảnh và cơ bản về Maya 3D để xây dựng các mô hình đơn giản trong không gian 3D.
 • Kết thúc môn học, học viên sẽ thực hiện thiết kế đối tượng, tô màu, chất liệu, môi trường cho những đối tượng đơn giản trong kịch bản phim hoạt hình.

3. Chương trình học

Bài 1: Những vấn đề căn bản

 • Thanh tool options
 • Mở và lưu
 • Làm việc với file
 • Lưu công vịêc
 • Undo và Redo

Bài 2: Làm việc với các công cụ chọn và biến đổi

 • Các công cụ chọn
 • Menu Selection
 • Chọn vùng lớn
 • Cắt và sao chép
 • Cắt xén
 • Định lại kích thước Quay
 • Chọn các kiểu biến đổi
 • Liquify

maya-22
Bài 3: Tô màu kỹ thuật số

 • Màu nền và màu tiền cảnh
 • Chọn màu
 • Các chế độ trộn màu
 • Smudge
 • Các công cụ Focus
 • Công cụ toming

Bài 4: Làm việc với các lớp

 • Sử dụng Palette Layers
 • Làm việc với nhiều lớp
 • Các chế độ hoà trộn lớp
 • Liên kết các lớp
 • Các tập hợp lớp
 • Trộn các lớp

maya-21Bài 5: Làm việc với mặt nạ

 • Áp dụng các mặt nạ
 • Sử dụng Quick Mash
 • Các mặt nạ lớp
 • Loại bỏ mặt nạ lớp

Bài 6: Giới thiệu về không gian 3D

 • Cách sử dụng các bộ điều khiển trong màn hình.
 • Các vùng nhìn phối cảnh
 • Công cụ tạo hình đơn giản
 • Các thao các tạo hình.

Bài 7: Phương pháp kết hợp giữa Photoshop và Maya 3D

 • Thiết kế chất liệu và mappping.
 • Kết hợp Photoshop và Maya 3D để vẽ hình nhân vật
 • Mô màu và mapping chất liệu cho nhân vật.
 • Tô vẽ chất liệu cho môi trường.

Bài 8: Mô phỏng chuyển động và kết xuất

 • Phương pháp đặt Camera.
 • Điều khiển vùng nhìn Camera.
 • Tạo chuyển động đơn giản.
 • Kết xuất thành phim

thiet ke va dung phim hoat hinh

0937 48 3969