20 nguyên tắc thiết kế đồ họa cho người khởi đầu!

Đã vào nghề thiết kế thì đòi hỏi bạn ngoài yêu thích, đam mê còn phải có mắt nhìn nghệ thuật. Để làm sao biết được mắt nhìn của mình đã hợp lý hay chưa???

Đừng quá phức tạp, thiết kế đồ họa cũng có những nguyên tắc vàng mà ai làm nghề này cũng phải nắm.

Chỉ cần nắm 20 nguyên tắc này, bạn cũng đã tự tin bước đầu cho nghề thiết kế đồ họa rồi đấy.

Nào cùng xem qua 20 nguyên tắc, rất dễ hiểu và dễ dàng hình dung:

0937 48 3969