Đồ án phim ngắn “Khi người lớn cô đơn” SV Tiến Võ

do an phim ngan khi nguoi lon co don

Đồ án Phim ngắn “Khi người lớn cô đơn” do SV Tiến Võ Kent International College thực hiện phim cá nhân đầu tay

Bên dưới là đồ án phim ngắn “Khi người lớn cô đơn” do SV Tiến Võ

Cùng nhau xem phim do chính Bạn sinh viên Kent  làm nào!

Clips

0937 48 3969