Đồ án phim ngắn “Nắm tay mình, bạn có dám” SV Po Nguyễn

Phim ngắn “Nắm tay mình, bạn có dám” đồ án SV Po Nguyễn KENT International College www.kent.edu.vn. Phim với thông điệp “Cho dù bạn là ai, bạn đều xứng đáng nhận tình yêu thương”

Bên dưới là đồ án phim  phim ngắn “Nắm tay mình, bạn có dám” SV Po

Cùng nhau xem phim do chính Bạn sinh viên Kent làm nào!

Clips

0937 48 3969