1. Giới thiệu khóa học Hàng hóa cơ bản

  • Khóa học Hàng hóa cơ bản” (IATA/FIATA Basic Cargo) được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn đề ra của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam & nghị quyết 801 của IATA.
  • Khóa học sẽ được chia thành 10 Modules, bao gồm kiến thức chung để làm hàng hóa và kiến thức riêng để lập vận đơn hàng không và tương tự cho đường biển, đường bộ nhằm giúp học viên ý thức được sự khác nhau về pháp lý của các loại vận đơn để tránh những rủi ro trong kinh doanh.