Quản lý kho hàng là một nghiệp vụ đòi hỏi kỹ năng quản lý tốt, nắm vững các quy trình, phân loại các loại hàng hóa để quy hoạch vị trí lưu trữ, thuận tiện cho quá trình xuất – nhập kho trong giao nhận hàng hóa của logistics, đảm bảo hàng hóa luôn trong tình trạng tốt khi lưu kho và có những đề xuất cho bộ phận sản xuất và ban giám đốc để có những chiến lược tốt cho sản phẩm khi ra ngoài thị trường.

  • Khóa học Tổ chức và Quản lý kho hàng” (IATA/FIATA Warehouse Management) được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn đề ra của IATA/FIATA và ILS (Hiệp hội Logistics Quốc tế).
  • Khóa học sẽ được chia thành 2 Module, bao gồm (1) Kiến thức chung để làm việc, kinh doanh kho bãi và (2) Thực hành cải tiến mặt bằng nhà kho (layout).