Đồ án Maya 3D “Cất công” SV Minh Tâm

PORTFOLIO ĐỒ ÁN PHIM QUẢNG CÁO VÀ HOẠT HÌNH (MAYA 3D)

HỌ TÊN: PHẠM NGUYỄN MINH TÂN

NGÀY SINH: 4/4/1988

Đam mê những nhân vật hoạt hình từ nhỏ, cho đến một ngày tôi ngồi trước màn ảnh 3D theo dõi bộ phim tôi yêu thích nhất “ Sư trổi dậy của các vệ thần” thì cái cẩm giác như chạm vào thế giới của những nhân vật trong phim đã thực sự làm trổi dậy đam mê thiết kế hoạt hình 3D trong tôi tiếp tục phát triển con đường thiết kế của mình thực hơn, đi xa hơn và gần gũi hơn với mọi người như chính những gì mà không gian 3D mang lại. Đó cũng là động lực đưa tôi đến với Kent international college.

Nơi đây, tôi đã được rèn luyện và kĩ năng vẽ tay, phát thảo nhân vật, xây dựng storyboard cho phim hoạt hình 3D, cũng như học cách sử dụng Mayda 3D cho thiết kế nhân vật, xây dựng môi trường, tạo khung xương và chuyển dộng chop him hoạt hình và game 3D.

[foogallery id=”5807″]

0937 48 3969