Tham gia Khóa học tổ chức và quản lý sự kiện bạn sẽ biết cách quản lý và tổ chức sự kiện(TCSK) hiệu quả sau khi được trải nghiệm những kiến thức thực tiễn từ quy trình quản lý, tổ chức các sự kiệntừ nội bộ đến chuyên nghiệp nâng cao; được chia sẻ kinh nghiệm từ những Giảng viên là các chuyên gia trong lĩnh vực TCSK ở Việt Nam