Chuẩn bị cho buổi phỏng vấn tiếng Anh

Buổi phỏng vấn là buổi gặp quan trọng đầu tiên giữa nhà tuyển dụng và ứng viên, là buổi gặp mặt trao đổi và đánh giá năng lực trực tiếp. Vì vậy, trước khi đến phỏng vấn, bạn cần chuẩn bị kỹ lưỡng những kỹ năng cũng như một số thông tin quan trọng, nhất là với buổi phỏng vấn tiếng Anh.

1. Hãy nắm vững những từ khóa thường gặp trong phỏng vấn.

Một số từ vựng phổ biến:

 • strengths /’streɳθ/: Thế mạnh
 • weakness /´wi:knis/: Điểm yếu
 • align /ə´lain/: sắp xếp
 • analytical nature /¸ænə´litikl neitʃə/: kỹ năng phân tích
 • problem-solving /’prɔbləm sɑ:lv/: giải quyết vấn đề
 • describe /dɪˈskraɪb/: mô tả
 • work style /wɜ:k stail/: phong cách làm việc
 • important /im’pɔ:tənt/: quan trọng
 • challenged /’tʃælənʤ/: sự thách thức
 • under pressure /’ʌndə preʃə/: chịu áp lực
 • tight deadlines /tait dɛdˌlaɪn/: thời hạn chót gần kề
 • manager /ˈmænәdʒər/: quản lý
 • goal oriented: có mục tiêu
 • responsibility: nhiều trách nhiệm

2. Hãy tìm hiểu về những câu hỏi thường gặp.

 • What are your strengths? – Câu hỏi về điểm mạnh
 • What are your short-term goals? – Câu hỏi về mục tiêu ngắn hạn
 • Could you introduce a little about yourself? – Câu hỏi đề nghị giới thiệu bản thân
 • What are your long term goals? – Câu hỏi về mục tiêu lâu dài
 • Why should we hire you? – Tại sao chúng tôi nên tuyển bạn?
 • What do you think makes you a good fit for this company? – Câu hỏi yêu cầu bạn đưa ra những lý do mà công ty nên thuê mình
 • How would you describe your work style? – Câu hỏi về phong cách làm việc

Job Interview with Smiles

3. Tìm hiểu thật kỹ những thông tin về công ty và những thuật ngữ mà họ thường sử dụng khi truyền thông.

4. Tìm hiểu về những thông tin liên quan đến ngành nghề kinh doanh và đối thủ cạnh tranh trên các báo tiếng Anh. Những từ vựng chuyên ngành liên quan đến hoạt động của công ty sẽ gây ấn tượng với nhà phỏng vấn, cho thấy bạn có sự đầu tư và chuẩn bị kỹ càng trước buổi gặp mặt.

0937 48 3969