Đồ án thiết kế thương hiệu trà sữa Tasty – Tú Ly

  • Đồ án thiết kế thương hiệu trà sữa Tasty
  • SV: Nguyễn Thị Tú Ly
  • Chương trình Thiết kế đồ họa tại  Kent International College

PORTFOLIO ĐỒ ÁN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

[foogallery id=”3925″]

0937 48 3969