Khóa học Tiếng Anh dành cho nhân viên bán vé được chia làm 2 modules chính, sẽ giúp bạn có đầy đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết của một nhân viên bán vé đúng theo tiêu chuẩn quốc tế. Khóa học sẽ giúp bạn có những bước tiến vượt bậc trong công việc.