BST “Magic Pleats” SV Như Ngọc

Đồ án thiết kế tạo mẫu thời trang SV Nguyễn Thị Như Ngọc, học tại Kent International College với bộ sưu tập “Magic Pleats từ ý tưởng từ nếp gấp quạt giấy. Bộ sưu tập thích hợp cho những sự kiện quan trọng như Oscar, Grammy…

Những vải gấp tạo cảm giác mạnh mẽ nhưng không phần uyển chuyển, nữ tính cho người mặt.

PORTFOLIO ĐỒ ÁN THIẾT KẾ THỜI TRANG

[foogallery id=”5669″]

0937 48 3969