Đồ án phim ngắn ”Chỉ còn những mùa nhớ” SV Kent

Phim ngắn ”Chỉ còn những mùa nhớ” SV trường KENT International College www.kent.edu.vn do 2 bạn SV Phú Nguyễn, Trần Việt. Phim gửi đến thông điệp “Tình yêu sẽ đến với những người luôn hy vọng, dù cho họ đã từng thất vọng”

Bên dưới là đồ án phim ngắn ”Chỉ còn những mùa nhớ” SV Kent

Cùng nhau xem phim do chính Bạn sinh viên Kent  làm nào!

Clips

 

 

0937 48 3969