[Infographic] Ý Nghĩa của Màu Sắc và Cảm Xúc

[Infographic] Ý Nghĩa của Màu Sắc và Cảm Xúc. Tất cả các màu sắc đều có ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn. Các quang phổ màu dao động từ màu tím, màu đỏ và màu da cam sang màu vàng, xanh lá cây, xanh dương. Màu xanh lá cây và màu xanh được coi là màu sắc mát mẻ. Màu đỏ được coi là ấm áp.

Tất cả các màu sắc đều có ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn. Các quang phổ màu dao động từ màu tím, màu đỏ và màu da cam sang màu vàng, xanh lá cây, xanh dương. Màu xanh lá cây và màu xanh được coi là màu sắc mát mẻ. Màu đỏ được coi là ấm áp. Infographic tổng hợp dưới đây sẽ cho bạn những lời khuyên hữu ích về sự kết hợp giữa màu sắc và cảm xúc, giúp bạn sử dụng nó để tạo cảm xúc vui vẻ hoặc tránh những ảnh hưởng xấu đến tâm trạng

Infographic tổng hợp dưới đây sẽ cho bạn những lời khuyên hữu ích về sự kết hợp giữa màu sắc và cảm xúc, giúp bạn sử dụng nó để tạo cảm xúc vui vẻ hoặc tránh những ảnh hưởng xấu đến tâm trạng

Tất cả các màu sắc đều có ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn. Các quang phổ màu dao động từ màu tím, màu đỏ và màu da cam sang màu vàng, xanh lá cây, xanh dương. Màu xanh lá cây và màu xanh được coi là màu sắc mát mẻ. Màu đỏ được coi là ấm áp. Infographic tổng hợp dưới đây sẽ cho bạn những lời khuyên hữu ích về sự kết hợp giữa màu sắc và cảm xúc, giúp bạn sử dụng nó để tạo cảm xúc vui vẻ hoặc tránh những ảnh hưởng xấu đến tâm trạng

0937 48 3969