0937 48 39 69Lịch học

Thiết kế đồ họa

12/03/2018

Thiết kế đồ họa – Nguyen Duy Thang

12/03/2018

Thiết kế đồ họa – Le Thi Phuong

12/03/2018

Thiết kế đồ họa- Nguyen Tung Anh

12/03/2018

Thiết kế đồ họa – Nguyen Dau Linh

12/03/2018

Thiết kế đồ họa – Ly

12/03/2018

Thiết kế đồ họa – Gia Bảo

01/07/2016

ĐỒ HỌA NÂNG CAO – NHỮNG MẪU THIẾT KẾ P.O.SM

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ P.O.SM CỦA SINH VIÊN Chương trình Thiết kế đồ họa nâng cao  tại  Kent International College
29/05/2016

Đồ án thiết kế thương hiệu kem Andy – Nhất Linh

Đồ án thiết kế thương hiệu kem Andy SV: Nguyễn Thị Nhất Linh Chương trình Thiết kế đồ họa tại  Kent International College
29/05/2016

Đồ án thiết kế thương hiệu handmade Giggle – Mỹ Dung

Đồ án thiết kế thương hiệu handmade Giggle SV: Trần Thị Mỹ Dung Chương trình Thiết kế đồ họa tại  Kent International College