CÁC KHÓA HỌC NGÀNH ĐỒ HỌA MỸ THUẬT

CÁC KHÓA CHUYÊN VIÊN QUỐC TẾ:

THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

THIẾT KẾ ĐỒ HỌA NÂNG CAO

SẢN XUẤT PHIM

CÁC KHÓA CHUYÊN ĐỀ:

ĐỒ HỌA XỬ LÝ ẢNH – PHOTOSHOP

ĐỒ HỌA VECTOR – ILLUSTRATOR

NGHỆ THUẬT TẠO CHỮ – TYPOGRAPHY

KENT INTERNATIONAL COLLEGE