0937 48 39 69Lịch học

Thiết kế nội thất

20/08/2018
do an thiet ke noi that

Thiết kế nội thất 3D SV Hà Hương

Đồ án thiết kế nội thất 3D SV: Hà Thị Thu Hương Chương trình Thiết kế đồ họa tại  Kent International College
17/08/2018
do an thiet ke noi that

Thiết kế nội thất 3D SV Thanh Hiền

Đồ án thiết kế nội thất 3D SV: Nguyễn Lâm Thanh Hiền Chương trình Thiết kế đồ họa tại  Kent International College
08/07/2016
do an thiet ke noi that

Thiết kế nội thất 3D SV Văn Nghĩa

Đồ án thiết kế nội thất 3D SV: Văn Nghĩa Chương trình Thiết kế đồ họa tại  Kent International College
08/07/2016
do an thiet ke noi that

Thiết kế nội thất 3D SV Minh Cảnh

Đồ án thiết kế nội thất 3D SV: Minh Cảnh Chương trình Thiết kế đồ họa tại  Kent International College
07/07/2016
do an thiet ke noi that

Thiết kế nội thất 3D SV Sĩ Ngô

Đồ án thiết kế nội thất 3D SV: Sĩ Ngô Chương trình Thiết kế đồ họa tại  Kent International College
07/07/2016
do an thiet ke noi that

Thiết kế nội thất 3D SV Bích Liễu

Đồ án thiết kế nội thất 3D SV: Bích Liễu Chương trình Thiết kế đồ họa tại  Kent International College
07/07/2016
do an thiet ke noi that

Thiết kế nội thất 3D SV Ngọc Minh

Đồ án thiết kế nội thất 3D SV: Ngọc Minh Chương trình Thiết kế đồ họa tại  Kent International College
07/07/2016

Thiết kế nội thất 3D SV Hương Giang

Đồ án thiết kế nội thất 3D SV: Hương Giang Chương trình Thiết kế đồ họa tại  Kent International College
07/07/2016
do an thiet ke noi that

Thiết kế nội thất 3D SV Thanh Tùng

Đồ án thiết kế nội thất 3D nhà phố SV Thanh Tùng SV: Thanh Tùng Chương trình Thiết kế đồ họa tại  Kent International College