50 tips viết Email Marketing khiến khách hàng mở ngay lập tức

ebook 50 cách viết tiêu đề email hấp dẫn

KITC xin chia sẻ với bạn học viên  khóa học Digital Marketing cuốn eBook 50 cách viết để tiêu đề e-mail giúp chiến dịch email marketing của bạn trở nên hấp dẫn và thu hút hơn

Nguyên tắc chung khi viết một e-mail không chỉ trong công việc mà đặc biệt trong kinh doanh là không viết tiêu đề dài dòng, cần ngắn gọn súc tích, tối đa khoảng 50 từ

Nắm rõ đặc điểm đối tượng khách hàng hướng tới, lựa chọn những “keyword” mà bạn chắc chắn rằng sẽ đánh trúng tâm lý họ.

Sử dụng nó để viết thành một tiêu đề ngắn gọn và hấp dẫn nhất, với ngữ điệu nhấn mạnh không thể cưỡng lại được.

0937 48 3969