50 tips viết Email Marketing khiến khách hàng mở ngay lập tức

eBook Kent chia sẻ 50 cách viết để tiêu đề e-mail khóa học Digital Marketing của bạn trở nên hấp dẫn, khiến khách hàng muốn mở ngay lập tức khi nhìn thấy. Nguyên tắc chung khi viết một e-mail không chỉ trong công việc mà đặc biệt trong kinh doanh là không viết tiêu đề dài dòng, cần ngắn gọn súc tích, tối đa khoảng 50 ký tự.

Nắm rõ đặc điểm đối tượng khách hàng hướng tới, lựa chọn những “keyword” mà bạn chắc chắn rằng sẽ đánh trúng tâm lý họ. Sử dụng nó để viết thành một tiêu đề ngắn gọn và hấp dẫn nhất, với ngữ điệu nhấn mạnh không thể cưỡng lại được.

[alert style=”warning”] [/alert]

028 7300 3969