0937 48 39 69Lịch học

NHANH TAY CHỚP NGAY CƠ HỘI NHẬN ƯU ĐÃI

TIẾT KIỆM HỌC PHÍ 1,600,000đ ĐẾN 2,680,000đ


TRONG 1 NGÀY 23/11

THỜI GIAN KẾT THÚC

00

days


00

hours


00

minutes


00

seconds


ÁP DỤNG CHO CÁC KHÓA HỌC

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

NHIẾP ẢNH & BIÊN TẬP PHIM

Stt

Tên môn học

Thời lượng (giờ)

1

Nhiếp ảnh cơ bản (Digital Photography)

20

2

Nhiếp ảnh chân dung
(Portrait photography)

10

3

Đồ họa xử lý ảnh (Digital Imaging)

25

4

Kịch bản & quay phim (Cinematography & Screenwriting)

15

5

Biên tập phim ảnh (Video Editing)

30

6

Sản xuất phim (FilmMaking)

20

7

Đồ án tốt nghiệp (Film Project)

5

THIẾT KẾ NỘI THẤT

Stt

MÔN HỌC

THỜI LƯỢNG

(giờ)

1

Nguyên lý thiết kế nội thất (Interior Design Theory)

30

2

Đồ họa nội thất (Interior Graphic)

45

3

Đồ họa xử lý ảnh (Digital Imaging)

20

4

Thiết kế nội thất 1 (Interior Design 1)

20

5

Thiết kế nội thất 2 (Interior Design 2)

20

6

Đồ án tốt nghiệp  (Interior Design Project)

5

7

Chuyên đề (Workshop)

2.5

THIẾT KẾ ĐỒ HỌA - THƯƠNG HIỆU

Stt

MÔN HỌC

THỜI LƯỢNG

(giờ)

1

Mỹ thuật đồ hoạ  (Principles of Design)

16

2

Đồ họa vector (Vector Graphic)

22.5

3

Đồ họa xử lý ảnh (Digital Imaging)

20

4

Thiết kế thương hiệu (Branding Identity Design)

25

5

Thiết kế Layout (Layout Design)

25

6

Digital Marketing cho Thiết kế (Digital Marketing for Designer)

10

7

Đồ án tốt nghiệp (Design Project)

5

8

Chuyên đề (Workshop)

2.5

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Kent International Training Center