Kỹ năng mềm CSKH và bán hàng qua điện thoại giúp học viên có khả năng tương tác với khách hàng qua các kênh giao dịch khác nhau để tạo trải nghiệm tốt nhất.