[Projects] Chiến lược quảng bá thương hiệu nước mắm Nhất Vị

  • CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG HÌNH ẢNH SẢN PHẨM THƯƠNG HIỆU nước mắm Nhất Vị
  • Sinh viên: Lê Nhất Thành – Kent International College
  • Môn học Thiết kế đồ họa nâng cao

 

0937 48 3969