Module 4: Thiết kế Layout (Design & Layout) – KHÓA HỌC THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

graphic-design-05

1. Thời lượng: 39 giờ

2. Giới thiệu:

Chương trình học cung cấp các kiến thức về phương pháp hình thành ý tưởng, vẽ phác thảo layout, nguyên tắc sử dụng font, giải pháp thiết kế headline, bố cục trong nhiếp ảnh, giải pháp thiết kế Layout, đánh giá tác phẩm đồ họa. . . để từ đó có được một thiết kế ấn tượng, hiệu quả, gây lôi cuốn người đọc. Đồng thời học viên còn học kỹ thuật dàn trang trong Indesign, kỹ thuật xuất file in ấn và đóng góp sản phẩm, trình bày Porfolio.

Kết thúc môn học, học viên sẽ học viên ứng dụng kiến thức trên để phát triển ý tưởng & giải pháp để xây dựng bộ nhận dạng thương hiệu cho khách hàng.

3. Chương trình học

Bài 1: Nguyên tắc sử dụng Font thiết kế

 • Giới thiệu về các loại Font.
 • Sử dụng Font không chân.
 • Sử dụng Font có chân.
 • Ứng dụng Font và thực tế.
 • Sáng tạo với kỹ thuật Typography

Bài 2: Giải pháp thiết kế Headline

 • Giới thiệu về giải pháp thiết kế Headline.
 • Phân tích các giải pháp thiết kế.
 • Ứng dụng thiết kế nhãn hiệu, bao bì, nhãn đĩa.
 • Ứng dụng lĩnh vực thiết kế Poster, quảng cáo.
 • Ứng dụng lĩnh vực thiết kế Brochure.
 • Ứng dụng lĩnh vực thiết kế Catalogue.

 Bài 3: Phát thảo thiết kế

 • Ý nghĩa phác thảo Layout.
 • Vẽ phác thảo Layout.
 • Phương pháp hình thành ý tưởng thiết kế.
 • Ghi chú phác thảo.
 • Thực hành phác thảo các ấn phẩm đồ họa.

Bài 4: Hệ thống cột trong thiết kế

 • Lý do lựa chọn hệ thống cột
 • Lý do lựa chọn hệ thống cột thường dùng trong thiết kế.
 • Khoảng trống khi thiết kế cột.
 • Phá vỡ cấu trúc hệ thống cột.
graphic-design-05

Bài 5: Lựa chọn hình ảnh cho thiết kế

 • Nguyên tắc đường mạnh điểm mạnh
 • Sự đa dạng về hướng và hình dạng.
 • Chiều sâu không gian ảnh.
 • Hệ thống khung viền.
 • Sự tương phản hình ảnh và màu sắc.
 • Sự cân bằng hình ảnh
 • Các yếu tố cảm xúc hình ảnh.

 Bài 6: Adobe InDesign

Giới thiệu về Adobe Indesign trong lĩnh vực dàn trang và in ấn.

 • Các công cụ biên tập và hiệu chỉnh ấn phẩm đồ họa.
 • Làm việc với thành phần Text.
 • Định dạng và nhúng thành phần hình ảnh.
 • Thao tác với thành phần Master page và định dạng trang.
 • Tích hợp các phần mềm Microsoft Word, Excel, Acrobat Reader . . . vào Adobe InDesign.
 • Kỹ thuật dàn trang và in ấn.
graphic-design-32

Bài 7: Thiết kế Logo

1. Mô tả kiến thức lý thuyết:
Học viên được trang bị lý thuyết về logo, làm quen quy trình sáng tạo logo dựa vào yêu cầu của khách hàng. Tìm hiểu các xu hướng thiết kế logo theo thời đại.
Quy luật về tạo hình, đường nét, bố cục và font chữ trong logo.

2. Bài tập thực hành và hoạt động trên lớp.
Giáo viên định hướng cho từng học viên chọn đề tài và giúp các em hình thành ý tưởng để tiến hành phác thảo logo.

3. Bài tập về nhà
Học viên tham khảo các mẫu logo hiện có và phác thảo logo dựa vào đề tài đã chọn trên lớp.
Phác thảo tối thiểu 5 mẫu bằng bút chì để giáo viên đánh giá.

Bài 8: Chọn mẫu Logo

1. Mô tả kiến thức lý thuyết
Giáo viên tiếp tục trình bày các yếu tố phù hợp hoặc không phù hợp trong logo học viên đã phác thảo
Trình bày các kiến thức thương hiệu cơ bản cho học viên, sự khác nhau giữa logo và thương hiệu.
Cách trình bày cá tính của thương hiệu thông qua logo và tên gọi.

2. Bài tập thực hành và hoạt động trên lớp
Chọn mẫu logo cho học viên và hướng dẫn các em tiến hành hoàn thiện trên computer

3. Bài tập về nhà
Tham khảo màu sắc theo thuyết Á Đông và thế giới.

Bài 9: Chọn màu sắc Logo

1. Mô tả kiến thức lý thuyết
Trình bày các ý nghĩa màu sắc dựa theo thuyết Á Đông và thế giới.
Cá tính màu sắc khi áp dụng và logo.

2. Bài tập thực hành và hoạt động trên lớp
Hoàn thiện logo trên computer bằng bản đen trắng
Tiến hành phối màu cho logo dựa vào đề tài.
Tập kỹ thuật cho các phiên bản âm bản và dương bản

3. Bài tập về nhà
Tham khảo namecard, bao thư và giấy viết thư.

graphic-design-17

Bài 10: Thiết kế Name Card – Bao thư – giấy viết thư

1. Mô tả kiến thức lý thuyết
Trình bày cơ bản về bộ nhận dạng thương hiệu thông qua namecard, bao thư, giấy viết thư.
Các phong cách thiết namecard, bao thư, giấy viết thư và quy chuẩn in ấn.
Các yếu tố của một font chữ đẹp.
Phân biệt font Unicode và VNI
Phân biệt font tổ hợp và font dựng sẵn.

2. Bài tập thực hành và hoạt động trên lớp
Học viên tiến hành thiết kế namecard, bao thư, giấy viết thư theo sự hướng dẫn của giảng viên

3. Bài tập về nhà
Tập làm mockup namecard, bao thư, giấy viết thư theo đúng kích thước (làm trên giấy thô, chưa in)

Bài 11: Thiết kế Name Card – Bao thư – giấy viết thư (tiếp theo)

1. Mô tả kiến thức lý thuyết
Trình bày tính hệ thống trong quá trình thiết kế bộ nhận diện thương hiệu.

2. Bài tập thực hành và hoạt động trên lớp
Phân tích và đánh giá namecard, bao thư, giấy viết thư của học viên
Hoàn thiện các bản thiết kế tại lớp

3. Bài tập về nhà
Phác thảo folder.

Bài 12: Thiết kế Folder

1. Mô tả kiến thức lý thuyết
Folder là gì? Các yếu tố cấu thành folder
Giới thiệu các mẫu folder đẹp.

2. Bài tập thực hành và hoạt động trên lớp
Triển khai thiết kế folder, tính hệ thống của folder với namecard, bao thư, giấy viết thư

3. Bài tập về nhà
Phác thảo CD Box và CD label.

Bài 13: Thiết kế CD box và CD label

1. Mô tả kiến thức lý thuyết
Trình bày mục đích và quy cách của thiết kế CD box và CD label
Kích thước và quy cách gấp

2. Bài tập thực hành và hoạt động trên lớp
Triển khai thiết kế CD box và CD label, tính hệ thống của CD box và CD label với namecard, bao thư, giấy viết thư

3. Bài tập về nhà
Học viên tiếp tục hoàn thiện các sản phẩm thiết kế tại nhà.

graphic-design-21

Bài 14: Tổng hợp bộ Stationery

1. Mô tả kiến thức lý thuyết
Tính hệ thống của Stationery với thương hiệu

2. Bài tập thực hành và hoạt động trên lớp
Giảng viên tổng hợp bộ Stationery cho học viên
Phân tích và chỉnh sửa các yếu tố thiết kế
Hướng dẫn học viên mô phỏng không gian cho bộ Stationery.

3. Bài tập về nhà
Học viên tiếp tục hoàn thiện các sản phẩm thiết kế tại nhà.

Bài 15: Ứng dụng Logo vào các sản phẩm thiết kế khác

1. Mô tả kiến thức lý thuyết

Trình bày về sự linh động của logo khi ứng dụng vào các sản phẩm thiết kế khác như áo, nón, tập, bút, ly, chén….
Phân tích và định hướng cho học viên chọn các sản phẩm cho phù hợp với đề tài.

2. Bài tập thực hành và hoạt động trên lớp

Học viên tiến hành thiết kế ứng dụng logo của đề tài vào trong các sản phẩm thiết kế ứng dụng khác.
Giảng viên giới thiệu một số trang web để học viên tham khảo và download các sản phẩm ứng dụng cho bài.

3. Bài tập về nhà

Học viên tiếp tục hoàn thiện các sản phẩm thiết kế tại nhà.
Tìm hình ảnh và nội dung cho layout.
Sưu tập các mẫu layout đẹp đễ Bài kế tiếp trình bày tại lớp

graphic-design-28Bài 16: Thiết kế Brochure

1. Mô tả kiến thức lý thuyết
Giảng viên trình bày về giải pháp thiết kế layout.
Các luật của font chữ trong layout.
Các quy luật về lưới và đường dẫn trong layout.
Trình bày các yếu tố cấu thành một layout đẹp.
Hệ thống cột trong thiết kế Layout
Giới thiệu các trang web có mẫu layout đẹp để học viên tham khảo.

2. Bài tập thực hành và hoạt động trên lớp
Học viên trình bày mẫu layout đã sưu tập
Giảng viên đánh giá và nhận xét
Tiến hành phác thảo brochure theo từng đề tài của học viên

3. Bài tập về nhà
Học viên tiến hành thiết kế brochure

Bài 17: Thiết kế Brochure (tiếp theo)

1. Mô tả kiến thức lý thuyết
Trình bày các kiểu bố cục layout
Cách chọn ảnh cho Brochure theo đề tài.

2. Bài tập thực hành và hoạt động trên lớp
Học viên tiếp tục thiết kế Borochure.

3. Bài tập về nhà
Học viên tiến hành thiết kế brochure

Bài 18:Thiết kế Brochure (tiếp theo)

1. Mô tả kiến thức lý thuyết
Hướng dẫn trình bày và mô phỏng brochure trong không gian
2. Bài tập thực hành và hoạt động trên lớp
Phân tích và đánh giá brochure của từnh học viên.
Giảng viên giúp học viên hoàn thiện bà
3. Bài tập về nhà
Học viên tiếp tục hoàn thiện brochure

graphic-design-25

Bài 19: Thiết kế Poster
1. Mô tả kiến thức lý thuyết
– Trình bày định nghĩa poster, ứng dụng của poster trong cuộc sống và trong thương mại.
– Quy trình thiết kế Poster.
– Các thể loại Poster trong đời sống.
– Các bố cục phổ biến khi thiết kế Poster.
– Cách thức khai thác ý tưởng và tìm hình cho poster
– Ứng dụng Poster ngoài trời và trên tạp chí

2. Bài tập thực hành và hoạt động trên lớp
Học viên tiến hành phác thảo và thiết kế poster dựa và đề tài của học viên

3. Bài tập về nhà
Học viên tiếp tục thiết kế Poster

Bài 20: Thiết kế Poster  (tiếp theo)

1. Mô tả kiến thức lý thuyết
Không gian và thời gian xuất hiện poster
Các kích thước phổ biến và vòng đời của Poster
Kỹ thuật Ứng dụng Poster cho outdoor, banner, Stande…

2. Bài tập thực hành và hoạt động trên lớp
Học viên hoàn thiện Poster tại lớp.
Tập ứng dụng Poster qua kích thước ngang
ứng dụng Poster qua outdoor, banner, Stande… và các hạng mục khác.

3. Bài tập về nhà
Tiếp tục ứng dụng Poster qua outdoor, banner, Stande… và các hạng mục khác.

graphic-design-35

Bài 21: Hướng dẫn PORTFOLIO

1. Mô tả kiến thức lý thuyết
Mục đích và yêu cầu của Portfolio.
Nội dung cơ bản của Portfolio.
Hướng dẫn làm guideline cho logo và đưa sản phẩm thiết kế vào Portfolio
Trình bày kỹ thuật xây dựng trang Master và hoàn chỉnh Portfolio

2. Bài tập thực hành và hoạt động trên lớp
Học viên tập thiết kế layout cho Portfolio của chính mình
Giảng viên hướng dẫn cách xuất file và in ấn.
Cách chọn font chữ phù hợp.

3. Bài tập về nhà
Tiếp tục xây dựng Porfolio.

Bài 22: TỔNG HỢP

1. Mô tả kiến thức lý thuyết
Tổng hợp kiến thức cho học viên sau quá trình học

2. Bài tập thực hành và hoạt động trên lớp
Xem tổng quan bài cho từng học viên
Đánh giá và chỉnh sửa bài

3. Bài tập về nhà
Đưa các sản phẩm thiết kế vào và hoàn thiện Porfolio.

 graphic-design-04

Identity Design Project (Đồ án thiết kế thương hiệu)

1. Thời gian sinh viên thực hiện: 2 tuần

2. Nội dung yêu cầu đồ án:

Sinh viên thực hiện dự án thiết kế bộ nhận dạng thương hiệu của một doanh nghiệp kinh doanh mua bán sản phẩm, cung cấp dịch vụ, thương mại . . . bao gồm khảo sát thông tin nhu cầu khách hàng, lên ý tưởng thiết kế, phác thảo Layout, thiết kế trên máy, dàn trang in ấn, thiết kế phối cảnh . . . chi tiết gồm các phần như sau:

1.      Phân tích khảo sát và nhu cầu khách hàng.

2.      Lên ý tưởng thiết kế và phát thảo Layout

3.      Lên kế hoạch thực hiện.

4.      Báo giá và hợp đồng thiết kế.

5.      Thiết kế Logo và các phiên bản thể hiện Logo.

6.      Thiết kế Business card, Letter head và bản vẽ phối cảnh.

7.      Thiết kế Poster ngoài trời, Standee, Quảng cáo tạp chí, quảng cáo ngoài trời.

8.      Thiết kế Brochure, tờ gấp, tờ rơi giới thiệu sản phẩm hay dịch vụ.

9.      Thiết kế bảng tên, trang phục, mũ nón thời trang, túi xách.

10.    Thiết kế bảng hiệu công ty, bảng hiệu quảng cáo thang máy, xe tải.

11.    Kỹ thuật dàn trang và in ấn.

0937 48 3969