Khóa học NGHỀ KINH DOANH – QUẢN LÝ NHÀ HÀNG này được thiết kế chuyên dành cho các bạn đang có mơ ước tự kinh doanh nhà hàng hay đang làm việc trong ngành ẩm thực mong muốn có vị trí cao hơn trong công ty.