[Infographic] Nghề cộng tác trên mạng xã hội lên ngôi

Social Intranet, hiểu nôm na là một mạng xã hội dành cho nội bộ doanh nghiệp. Nó còn được định nghĩa như là một khái niệm mới cho văn phòng điện tử hiện đại. Giúp tăng cường tính tương tác, truyền thông trong doanh nghiệp, bên cạnh đó nó phải đảm bảo các chức năng hỗ trợ công việc cho nhân viên trong doanh nghiệp.

congtac222

Dưới đây mời các bạn theo dõi infographic về lợi ích và lý do tại sao cần có một “social intranet” cho doanh nghiệp của bạn:

congtac01

0937 48 3969