Khoá học Kỹ thuật rập phẳng 2D (2D Pattern Making) tại Kent International College đào tạo theo chương trình Anh về thiết kế các rập của trang phục căn bản trong thời trang, nắm được phương pháp phát triển mẫu rập cho các trang phục thời trang, sáng tạo hơn. Học viên đồng thời được hướng dẫn cắt, may song song quá trình thiết kế rập.

Điều kiện học Kỹ thuật rập phẳng 2D 

Nội dung chương trình Kỹ thuật rập phẳng 2D 

STTNỘI DUNGTHỜI LƯỢNG (giờ)Học phí (VND)
1Phương pháp xoay rập, phát triển rập thời trang152,900,000
2Kỹ thuật làm rập và may các dạng áo kiểu152,900,000
3Kỹ thuật làm rập và may các dạng váy101,900,000
4Kỹ thuật làm rập và may đầm dạ hội203,900,000
5Kỹ thuật rập và may các dạng quần101,900,000
Tổng cộng7013,500,000

Ưu tham dự khóa học Kỹ thuật rập phẳng 2D

Thời gian học  Kỹ thuật rập phẳng 2D

Chứng nhận hoàn tất khóa học  Kỹ thuật rập phẳng 2D

Đối tượng tham gia khóa học

Cơ hội việc làm

Nội dung chương trình  Kỹ thuật rập phẳng 2D

  1. Thời lượng: 70 giờ
  2. Tóm tắt học phần:

Học phần cung cấp cho học viên các kỹ thuật nâng cao trong phát triển rập (tạo mẫu) và may các sản phẩm thời trang sáng tạo.

  1. Mục tiêu môn học
  1. Chương trình học:

Bài 1: Kỹ thuật tạo mẫu

Thời lượng: 15 giờ (6 buổi – 2 tuần)

 

Buổi 1, buổi 2

 

 

Các lưu ý với tay theo canh sợi dọc/ngang, canh sợi chéo

Học viên thực hành rã rập, xoay rập, phát triển rập trên lớp dưới sự hướng dẫn của GV và hoàn thành bài tại nhà. (Thực hành trên thước tỷ lệ theo tỷ lệ thu nhỏ)

GV kiểm tra bài tập vào buổi học tiếp theo.

 

Buổi 3

Rã rập/Xoay rập/Phát triển rập áo căn bản (block áo căn bản) thành các áo dạng:

Học viên thực hành rã rập, xoay rập, phát triển rập tại lớp với sự hướng dẫn của GV và thực hiện sáng tạo các mẫu rập mới (Tạo mẫu các mẫu mới) tại nhà. Số lượng mẫu cần sáng tạo ít nhất 10 mẫu.

GV kiểm tra bài tập vào buổi học tiếp theo.

Buổi 4

Rã rập/Xoay rập/Phát triển rập váy căn bản (block váy căn bản) thành các váy dạng:

Buổi 5

Rã rập/Xoay rập/Phát triển rập áo căn bản (block áo căn bản) kết hợp rập váy căn bản và các dạng váy đã biến kiểu trong buổi 4 thành các đầm dạng:

Buổi 6

Rã rập/Xoay rập/Phát triển rập quần căn bản (block quần căn bản) thành các quần dạng:

Bài 2

Thời lượng: 15 giờ (6 buổi – 2 tuần)

Cắt may các dạng áo kiểu

Bài 3

Thời lượng: 10 giờ (4 buổi)

Cắt may các dạng váy

Bài 4

Thời lượng: 20 giờ (8 buổi )

Cắt may đầm dạ hội theo các dạng sau, có thể chọn phối hợp các mẫu.

Bài 5

Thời lượng: 10 giờ (4 buổi)

Cắt may các dạng quần

 

Yêu cầu tốt nghiệp lớp   Kỹ thuật rập phẳng 2D