Module 4: Minh họa thời trang (Fashion Illustrator)

kent-fashion-03

1. Thời lượng: 10 giờ

2. Giới thiệu:

  • Môn học cung cấp cho học viên về kiến thức người thời trang. Thông qua môn học, học viên nắm các tỷ lệ cân đối trên cơ thể người và vẽ căn bản cơ thể người thời trang theo phong cách cá nhân.
3. Mục tiêu môn học:
  • Vẽ minh họa các bộ phận cơ thể người: tay, chân, bàn tay, bàn chân, đầu và các chi tiết thuộc đầu.
  • Hiểu nguyên lý cân bằng cơ thể
  • Hiểu tỷ lệ cân đối cơ thể người.
  • Biết cách phác thảo cơ thể người.
4. Chương trình học

Bài 1: Tổng quan về vẽ người thời trang

Bài 2: Phác thảo bộ phận tay, chân, đầu

Bài 3: Sáng tạo dáng người thời trang