Khóa học film quảng cáo cinema 4d được đào tạo theo chuẩn của Úc. Tạo các hiệu ứng, kỹ xảo đặt biệu trong lĩnh vực làm phim quảng cáo, trailer trên truyền hình dành cho các học viên đã có kiến thực nhằm học nâng các phần mềm After Effect, Cinema 4D, Premier…