0937 48 39 69Lịch học

Photoshop trong 60 Giây: Polyscape

Chào mừng bạn đến Photoshop  trong 60 Giây, trong đó bạn có thể học kỹ năng Photoshop, tính năng hoặc kỹ thuật chỉ trong một phút!

Một polyscape là một hiệu ứng hình ảnh tuyệt vời cho phép bạn hợp nhất phong cảnh tuyệt đẹp với sự đơn giản của hình thông dụng. Với sự giúp đỡ của Clipping Mask và công cụ Shape, bạn có thể tạo một polyscape dễ dàng đầy ngạc nhiên và thiết kế.

Tìm hiểu làm thế nào để tạo ra một polyscape trong video dài 60 giây nhanh chóng này.

polycape trong photoshoppolyscape trong photoshop