Module 5: Sản xuất phim (Filmmaking)

nhiep anh bien tap phim

2. Giới thiệu:

Chương trình học từ các thao tác cơ bản trong trong After Effect như thiết kế chuyển động, làm việc không gian 3D, bố trí nguồn sáng, điều khiển Camera…để thiết kế Trailer phim. Đồng thời các bạn sẽ được thực hành từ viết kịch bản, quay phim và làm hậu kỳ các thể loại phim ca nhạc, phim ngắn, quảng cáo, tư giới thiệu doanh nghiệp, phóng sự và bản tin sự kiện.

Cuối môn học, học viên sẽ thực hiện các dự án phim ngắn, ca nhạc hay quảng cáo.

3. Chương trình học:

Bài 1: Giới thiệu về Adobe After Effect

 • Giới thiệu về Adobe After Effect
 • Thiết lập Composition
 • Màn hình Composition
 • Cửa sổ Project
 • Import tập tin Video
 • Import chuỗi Targa Sequence
 • Import tập tin PSD
 • Kết xuất thiết kế
video-editing-20

Bài 2: Thiết kế chuyển động

 • Làm việc với Layer
 • Các phím tắc trên Layer
 • Các thuộc tính cơ bản của Layer
 • Thuộc tính layer – Motion cơ bản – Link Layer – Null Object
 • Diễn hoạt Motion cơ bản
 • Chuyển động dạng Motion Tween
 • Chuyển động dạng Motion Sketch
 • Chuyển động dạng Motion Path
video-editing-01Bài 3: Thiết kế Trailer phim

 • Giới thiệu về After Effect Template.
 • Phương pháp thiết kế kỹ xảo theo chuẩn After Effect Template.
 • Ứng dụng hiệu ứng từ Template vào dự án.
 • Khai thác các Template cơ bản,
 • Khai thác các Tempalte ứng dựng vào lĩnh vực làm Trailer phim ảnh.

Bài 4: Dựng bản tin truyền hình, phóng sự, tài liệu.

 • Cấu trúc bản tin truyền hình.
 • Phân tích khuôn hình và cỡ cảnh của bản tin
 • Tạo mới Project.
 • Khởi tạo các thành phần dự án (Sequence)
 • Tạo tiêu đề phim.
 • Biên tập nội dung phim.
 • Chèn tiêu đề lên phim.
 • Xử lý âm thanh cho phim.
 • Hiệu ứng chuyển động và chuyển cảnh.
 • Hiệu ứng Video
 • Chỉnh sửa hiệu ứng màu sắc phim ảnh.
 • Kết xuất phim.


video-112


Bài 5: Dựng phim ca nhạc (thể loại Multicam và phim ca nhạc).

 • Khuôn hình và cỡ cảnh phim ca nhạc
 • Tạo mới Project.
 • Khởi tạo các thành phần dự án (Sequence)
 • Tạo tiêu đề phim.
 • Biên tập nội dung phim.
 • Chèn tiêu đề lên phim.
 • Xử lý âm thanh cho phim.
 • Hiệu ứng chuyển động và chuyển cảnh.
 • Hiệu ứng Video
 • Chỉnh sửa hiệu ứng màu sắc phim ảnh.
 • Kết xuất phim.

video-109


Bài 6: Dựng phim ngắn.

 • Khuôn hình và cỡ cảnh phim ngắn.
 • Tạo mới Project.
 • Khởi tạo các thành phần dự án (Sequence)
 • Tạo tiêu đề phim.
 • Biên tập nội dung phim.
 • Chèn tiêu đề lên phim.
 • Xử lý âm thanh cho phim.
 • Hiệu ứng chuyển động và chuyển cảnh.
 • Hiệu ứng Video
 • Chỉnh sửa hiệu ứng màu sắc phim ảnh.
 • Kết xuất phim.

Bài 7: Dựng phim theo thể loại phim quảng cáo, tự giới thiệu doanh nghiệp.

 • Khuôn hình và cỡ cảnh phim ngắn.
 • Tạo mới Project.
 • Khởi tạo các thành phần dự án (Sequence)
 • Tạo tiêu đề phim.
 • Biên tập nội dung phim.
 • Chèn tiêu đề lên phim.
 • Xử lý âm thanh cho phim.
 • Hiệu ứng chuyển động và chuyển cảnh.
 • Hiệu ứng Video
 • Chỉnh sửa hiệu ứng màu sắc phim ảnh.
 • Kết xuất phim.

Bài 9: Triển khai dự án phim.

 • Viết kịch bản phân cảnh.
 • Lựa chọn bối cảnh và diễn viên.
 • Trang thiết bị ghi hình.
 • Quay tiền kỳ
 • Dựng phim hậu kỳ và kỹ xảo.
 • Thiết kế DVD chop him.
 • Kế hoạch phát hành và công chiếu phim

 

Bài 8: Làm phim quảng cáo

 • Phương pháp phát triển ý tưởng câu chuyện.
 • Sơ đồ tư duy.
 • Viết phân cảnh kịch bản phim.
 • Lên kế hoạch sản xuất chương trình phim quảng cáo
 • Phân nhóm quay phim
 • Dựng phim, lồng tiếng, kỹ xảo phim ngắn.
 • Thiết kế Trailer giới thiệu phim, hậu trường (Behind the scene)
 • Thiết kế bao bì, nhãn đĩa, hộp đĩa phim ca nhạc.
 • Lên kế hoạch quảng bá.

0937 48 3969