0937 48 39 69Lịch học

hoc làm phim quảng cáo cấp tốc

09/06/2016
hoc phim quang cao hoat hinh maya 3d

Học phim quảng cáo & hoạt hình (Maya 3D) cấp tốc

“Học phim quảng cáo & hoạt hình (Maya 3D) cấp tốc ?” được đào tạo theo chuẩn của Úc. Chương trình đào tạo được biên soạn đặc biệt dành cho các bạn mong muốn làm việc trong lĩnh vực thiết kế phim quảng cáo /hoạt hình dùng phần mềm Maya 3D.