4 bước viết câu tiếng Anh hay và đúng

Văn phong trong tiếng Anh không giống với tiếng Việt nên đôi khi người viết gặp nhiều khó khăn để diễn đạt ý của mình. Với 4 bước sau đây, Kent hy vọng có thể phần nào giúp được bạn cải thiện khó khăn ấy.

 

Sử dụng đúng mạo từ

Có 2 loại mạo từ trong tiếng Anh là xác định và không xác định. Mạo từ xác định the đề cập tới những danh từ cụ thể, đã xác định. Ví dụ “He ate the apple”. Ở đây, quả táo này đã được xác định từ trước và người nghe biết chính xác nhân vật he đang ăn quả táo nào.

Mạo từ không xác định a và an đề cập đến danh từ nói chung. Ví dụ “He ate an apple”, danh từ apple lúc này chỉ là một quả táo bất kỳ, không xác định từ trước.

Đảm bảo động từ phù hợp với chủ ngữ

Nguyên tắc cơ bản: chủ ngữ là số ít thì sử dụng động từ ở dạng số ít, còn chủ ngữ là số nhiều thì sử dụng động từ ở dạng số nhiều. Ví dụ:

– She likes to drink coffee.

– They like to go out.

Bên cạnh đó cần chú ý tới chủ ngữ giả it ở đầu câu hoặc các loại câu phức có cấu trúc dài với các mệnh đề phụ dễ gây nhầm lẫn.

Dùng đúng giới từ

4-buoc-viet-cau1

Giới từ có vai trò quan trọng trong việc viết câu và là một kho từ dễ nhầm lẫn. Có các loại giới từ khác nhau như loại chỉ phương hướng (to, on, in, onto, into), chỉ địa điểm (at, in, on) và các giới từ chỉ thời gian, nơi chốn… Bạn cần biết cách phân biệt mỗi loại giới từ để sử dụng cho đúng, đặc biệt là khi kết hợp với các động từ. Một động từ khi kết hợp với từng giới từ khác nhau có thể mang nghĩa hoặc sắc thái nghĩa khác nhau.

Dùng đúng dấu câu

4-buoc-viet-cau3

Học cách sử dụng của các dấu câu khác nhau để sử dụng đúng và chính xác. Ví dụ, bạn cần biết cách phân biệt giữa dấu phẩy, dấu chấm phẩy và dấu hai chấm. Thực tế, cách sử dụng các loại dấu câu có sự khác nhau giữa tiếng Anh và tiếng Việt. Ví dụ, khi trích dẫn một câu nói, cả tiếng Anh và tiếng Việt đều sử dụng dấu ngoặc kép, tuy nhiên khi kết thúc câu, dấu chấm sẽ được đặt trong dấu ngoặc kép ở tiếng Anh, còn tiếng Việt sẽ đặt dấu chấm ở ngoài.

0937 48 3969