0937 48 39 69Lịch học

Đồ án phim ngắn “Sống khác để yêu em” SV Kiều Minh Thống

Đồ án phim ngắn “Sống khác để yêu em” SV Kiều Minh Thống

Đồ án tốt nghiệp clips phim ngắn “Sống khác để yếu em” do SV Kiều Minh Thống thực hiện với thông điệp gửi đến người xem một góc nhìn đẹp của mình yêu. Nhưng tình yêu không thể xây dựng trên sự tự lợi.

Bên dưới là đồ án phim  phim ngắn “Sống khác để yếu em” SV Kiều Minh Thống

Cùng nhau xem phim do chính Bạn sinh viên Kent Minh Thuận làm nào!

Clips

Clips hậu trường