Đồ án phim quảng cáo “Cafe Việt” SV Kent

Phim quảng cáo “Cafe Việt” do SV Kent International College thực hiện đồ án môn phim quảng cáo.

Bên dưới là Đồ án phim quảng cáo “Cafe Việt” SV Kent

Cùng nhau xem phim do chính Bạn sinh viên Kent  làm nào!

Clips

0937 48 3969