Category Archives: Đồ án Cinema 4D

Đồ án Motion Graphic McDonalds Vietnam SV Tiến Võ

Đồ án Motion Graphic SV Tiến Võ lớp DIP-24 Kent International College đề tài sự năng động thực đơn McDonalds Vietnam

Đồ án Motion Graphic Bạn biết gì về Pintesest SV Trần Quốc Việt

Đồ án Motion Graphic Trần Quốc Việt lớp DIP-24 Kent International College đề tài bạn biết gì về Pinterset

Đồ án Motion Graphic Pizza SV Hoàng Việt & Quỳnh Ngân

  Đồ án Motion Graphic 2 SV Quỳnh Ngân & Hoàng Việt lớp DIP-24 Kent International College đề tài bạn biết gì về Pizza

Đồ án CINEMA 4D Juicy Juice – SV Tiến Võ

Đồ án tốt nghiệp CINEMA 4D Juicy Juice – bạn Tiến Võ – Kent International College. Võ Tân Tiến Email: bamby1218@gmail.com ĐTDĐ: 094 355 0575

Đồ án CINEMA 4D bánh Poca – SV Đình Phước

Quảng cáo bánh POCA – Đồ án Cinema 4D SV Kent International C0llege SV Đình Phước

Đồ án CINEMA 4D – Sony Headphone – SV Tường Lộc

Đồ án tốt nghiệp CINEMA 4D – Sony Headphone TVC – Kent International College. Nguyễn Tường Lộc Tel: 0122 3229 755 ryanghi6295@gmail.com Website: www.behance.net/ryanghi6295

Đồ án CINEMA 4D Mouse X700 Republic Game – SV Phúc Đặng

Đồ án tốt nghiệp CINEMA 4D  Mouse X700 Republic Game – bạn Phúc Đặng – Kent International College. Phúc Đặng Email: tranphucdang123@gmail.com ĐTDĐ: 0936 33 00 45

0937 48 3969