Module 2: Đồ họa trong Marketing Online – KHÓA DIGITAL MARKETING ỨNG DỤNG

 • Photoshop: Đồ họa xử lý ảnh
  • Xử lý hình ảnh gồm retouch hình ảnh, cắt ghép hình ảnh
  • Thiết kế banner để làm banner website, cover timeline Facebook…
  • Tạo hình ảnh động để quảng cáo và đăng trên Facebook
 • Illustrator: Đồ họa vector để tạo hình ảnh
  • Thiết kế logo cho sản phẩm thương hiệu làm marketing online
  • Ứng dụng thiết kế đồ họa vector để làm Poster, standee, bang-ron quảng cáo
 • Video/Clips: Cắt ghép, hiệu ứng videos để làm Youtube marketing
  • Sử dụng ProshowGold để làm slideshow hình ảnh ứng dụng tạo clips cho events, giới thiệu sản phẩm, album ảnh cưới…
  • Sử dụng Edius để biên tập và tạo hiệu để tạo clips quảng cáo
  • Cách làm marketing online trên Youtube

CHI TIẾT MÔN HỌC TRONG DIGITAL MARKETING

[one_third][article_box image=”https://kent.vn/wp-content/uploads/2016/05/digital01-thauhieu.jpg” slogan=”” title=”Module 1: Thấu hiểu Digital Marketing (15 giờ = 6 buổi)” link=”https://kent.vn/thau-hieu-digital-marketing” target=”_blank” animate=””][/one_third] [one_third][article_box image=”https://kent.vn/wp-content/uploads/2016/05/digital02-graphic.jpg” slogan=”” title=”Module 2: Đồ họa trong Marketing Online (20 giờ = 8 buổi)” link=”https://kent.vn/do-hoa-trong-marketing-online” target=”_blank” animate=””][/one_third] [one_third][article_box image=”https://kent.vn/wp-content/uploads/2016/05/web-wordpress.jpg” slogan=”” title=”Module 3: Thiết kế web bằng WordPress (25 giờ = 10 buổi)” link=”https://kent.vn/thiet-ke-website-bang-wordpress” target=”_blank” animate=””][/one_third] [one_third][article_box image=”https://kent.vn/wp-content/uploads/2016/05/digital03-apdung.jpg” slogan=”” title=”Module 4: Ứng dụng Digital Marketing để kinh doanh (20 giờ = 8 buổi)” link=”https://kent.vn/ung-dung-digital-marketing-de-kinh-doanh” target=”_blank” animate=””][/one_third] [one_third][article_box image=”https://kent.vn/wp-content/uploads/2016/05/doan.jpg” slogan=”” title=”Module 5: Hướng dẫn làm Đồ án tốt nghiệp (5 giờ = 2 buổi)” link=”https://kent.vn/tot-nghiep-digital-marketing” target=”_blank” animate=””][/one_third] [one_third] [/one_third]

0937 48 3969