Module 5: Đồ án tốt nghiệp – KHÓA HỌC THIẾT KẾ ĐỒ HỌA NÂNG CAO

1 Thời gian sinh viên thực hiện: 2 tuần

2. Nội dung yêu cầu đồ án:

Sinh viên thực hiện dự án xây dựng hệ thống P.O.S.M, thiết kế gian hành hội chợ, các booth showroom 3D và lập dự án triển khai hoạt động PR, event, media cho chiến dịch tung sản phẩm mới . . . chi tiết gồm các phần như sau:

  • Phân tích khảo sát và nhu cầu khách hàng.
  • Phân tích thị trường và hành vi khách hàng.
  • Lên ý tưởng thiết kế.
  • Phác thảo và trình bày tính độc đáo của của thiết kế.
  • Lên kế hoạch thực hiện.
  • Ngân sách thực hiện
  • Thiết kế hệ thống P.O.S.M.
  • Thiết kế gian hành hội chợ, booth showroom.
  • Phối cảnh 3D toàn bộ thiết kế.
  • Lập kế hoạch triển khai hoạt động PR, event, media cho chiến dịch tung sản phẩm mới.

0937 48 3969