[Infographic] 5 cách thức tạo ra giá trị Digital Marketing

 “5 cách thức tạo ra giá trị Digital Marketing

Bất kỳ công ty hay doanh nghiệp nào làm chiến dịch marketing nào là tỷ lệ marketing để tạo ra % doanh thu lợi nhuận. Vậy giá trị Digital Marketing nằm chổ nào? Chiến thuật marketing nào hiệu quả nhất để tối ưu hóa khách hàng nhằm chuyển đổi giữa Digital Marketing vớiDigital Marketing ứng dụng?

 5 cách thức tạo ra giá trị Digital Marketing

Theo Minh Quân tổng hợp.

0937 48 3969