Kỹ năng sử dụng cơ bản hệ thống Sabre (1B)

Học viên sẽ học các chức năng của Hệ thống Sabre (1B): tìm lịch bay, tìm chuyến bay, bán chỗ, tra giá và tính giá cho 1 hành trình, tạo booking với các yêu cầu khác nhau; sử dụng Hệ thống để tìm các thông tin liên quan về các dịch vụ du lịch, lữ hành (thuê xe, khách sạn, tour, bảo hiểm du lịch).

 Stt TÊN PHẦN HỌC:  THỜI LƯỢNG (buổi)
 1 Giới thiệu Sabre Workspace 01
 2 Tra cứu thông tin cơ bản trên Sabre Workspace 01
 3 Tạo PNR cơ bản với các thành phần bắt buộc 02
 4 Tạo PNR với các thành phần không bắt buộc ( thông tin Hộ chiếu, dịch vụ đặc biệt, lưu ý với khách hành…) 02
 5 Cách gọi lại PNR đã tạo, cách đọc History của 1 PNR 01
 6 Thao tác chỉnh sửa trong 1 PNR ( tách, tăng giảm số chỗ trong PNR ) 01
 7 Hệ thống Queue cơ bản và những lưu ý đặc biệt khi sử dụng Sabre Workspace 01
 8 Giới thiệu trang thông tin tra cứu chủ của Sabre Workspace 01
 9 Ôn tập 01
 10 Kiểm tra 01

Chứng chỉ: Kỹ năng sử dụng cơ bản trên hệ thống Sabre

Thời lượng: 6 ngày (12 buổi)

Học phí: 2,500,000 đ

[grwebform url=”https://app.getresponse.com/view_webform_v2.js?u=BNg5S&webforms_id=6629204″ css=”on” center=”off” center_margin=”200″/]

0937 48 3969