0937 48 39 69Lịch học

Kỹ năng sử dụng nâng cao hệ thống Sabre (1B)

Kỹ năng sử dụng nâng cao hệ thống Sabre (1B)

Học viên sẽ học chức năng nâng cao của Hệ thống Sabre (1B): tra giá, tính giá cho hành trình, xuất vé cho hành trình trong booking, thao tác đổi và hoàn vé, có thể làm việc trong các Đại lý BSP.

 

STT TÊN PHẦN HỌC: THỜI LƯỢNG(buổi)
1 Tra giá và tra hạng đặt chỗ cho 1 cặp Thành phố 02
2 Tính giá khi chưa có PNR và có PNR 02
3 Sửa giá và nhồi giá, Các quy định và thao tác xuất vé 02
4 Thao tác xuất đổi vé 02
5 Cách đọc thông tin trong số vé, báo cáo vé bán và thao tác hoàn vé 02
6 Ôn tập và kiểm tra 02

Chứng chỉ: Kỹ năng sử dụng nâng cao trên hệ thống Sabre

Thời lượng: 6 ngày (12 buổi)

Học phí: 2,500,000 đ