Kỹ năng sử dụng nâng cao hệ thống Sabre (1B)

Học viên sẽ học chức năng nâng cao của Hệ thống Sabre (1B): tra giá, tính giá cho hành trình, xuất vé cho hành trình trong booking, thao tác đổi và hoàn vé, có thể làm việc trong các Đại lý BSP.

 

STTTÊN PHẦN HỌC: THỜI LƯỢNG(buổi)
1Tra giá và tra hạng đặt chỗ cho 1 cặp Thành phố02
2Tính giá khi chưa có PNR và có PNR 02
3Sửa giá và nhồi giá, Các quy định và thao tác xuất vé02
4Thao tác xuất đổi vé 02
5Cách đọc thông tin trong số vé, báo cáo vé bán và thao tác hoàn vé02
6Ôn tập và kiểm tra02

Chứng chỉ: Kỹ năng sử dụng nâng cao trên hệ thống Sabre

Thời lượng: 6 ngày (12 buổi)

Học phí: 2,500,000 đ

0937 48 3969